1 Οκτωβρίου 2023

Προγράμματα «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους.

Από την έντυπη έκδοση

Με στόχο να προκύψουν έως 80.000 ωφελούμενοι άνεργοι, ο ΟΑΕΔ πρόκειται να δρομολογήσει εντός Μαρτίου τις διαδικασίες για δύο νέα προγράμματα κατάρτισης, τα πρώτα που θα προκύψουν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα προγράμματα θα αφορούν τις ψηφιακές και τις «πράσινες» δεξιότητες, ώστε να υπάρξει εν συνεχεία και η ανάλογη πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς. Πρόκειται για την έναρξη της διαδικασίας των προγραμμάτων κατάρτισης «νέας γενιάς» από τον ΟΑΕΔ, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο συνολικός προϋπολογισμός τους θα φτάνει στα 100 εκατ. ευρώ.

Στο Δ.Σ. του Οργανισμού δόθηκε η απαραίτητη έγκριση και εντός του μήνα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για τους παρόχους κατάρτισης και πιστοποίησης γι’ αυτά τα δύο νέα προγράμματα.

Οι βασικές καινοτομίες που ενσωματώνουν τα νέα προγράμματα είναι οι εξής:

1. Πανεπιστήμια και κατάρτιση: Για πρώτη φορά οι άνεργοι αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και ειδικότερα τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των ΑΕΙ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης που θα απευθύνεται μόνο στα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια θα διαχειριστούν σ’ αυτή την 1η φάση το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.

2. Κατάρτιση υψηλής ζήτησης: Θα δίνεται η ευκαιρία στους ωφελούμενους των προγραμμάτων να κάνουν επιλογή της κατάρτισης που επιθυμούν. Θα δίνεται έμφαση σε κλάδους υψηλής ζήτησης και ήδη τα δύο νέα προγράμματα θα εστιάζουν σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

3. Σύνδεση πιστοποίησης και πληρωμής παρόχων και ωφελούμενων:  Με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα καταλήξουν στην κατάρτιση, αποφασίστηκε ότι το 30% του ποσού που δικαιούνται οι πάροχοι και οι καταρτιζόμενοι θα καταβάλλεται μόνο μετά την πιστοποίηση. Έτσι, εισάγεται η μεθοδολογία της πληρωμής των παρόχων βάσει αποτελέσματος (Payment by Results), με σκοπό την αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

4. Αξιοποίηση μεγάλων διεθνών εταιρειών τεχνολογίας: Στον τομέα της πιστοποίησης θα γίνεται χρήση διεθνών εταιρειών τεχνολογίας. Θα δίνονται αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες, μέσω τρίτων φορέων. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό τα νέα προγράμματα θα γίνουν πιο ελκυστικά, αφού θα αναβαθμιστεί η ποιότητά τους.

5. Πάροχοι κατάρτισης – κριτήρια: Εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια για τη συμμετοχή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επιπλέον διεθνών πιστοποιητικών ISO.

6. Εκπαιδευτικό υλικό – έλεγχος: Θα υπάρξει ανεξάρτητος φορέας που θα αναλάβει τον έλεγχο του εκπαιδευτικού υλικού που θα προσφέρεται στα προγράμματα κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού με βάση σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές.

7. Φορέας πιστοποίησης και καταρτιζόμενος: Εφεξής θα δίνεται το δικαίωμα της επιλογής του φορέα πιστοποίησης από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους και όχι από τους παρόχους κατάρτισης, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν εκείνοι.

8. Ανοιχτά προγράμματα: Το μητρώο των προγραμμάτων και η συμμετοχή των ανέργων θα παραμείνουν «ανοιχτά» μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Έτσι, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και να επιλέξουν από ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης, που θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι θα υπάρχουν «αυξημένες απαιτήσεις για τους ιδιώτες παρόχους, αλλά και δυνατότητα για τους καταρτιζόμενους να περνούν τις πύλες των πανεπιστημίων». Από την πλευρά του ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε ότι οι νέες δράσεις κατάρτισης προσφέρουν «ουσιαστικές δεξιότητες που συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και διευκολύνουν την εργασιακή επανένταξη των ανέργων και την επαγγελματική ανέλιξη των εργαζομένων».

Επισκέψεις: 55

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει