22 Μαΐου 2024

“Ο γόρδιος δεσμός” με τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και οι νέες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση τους.

Καλό μήνα, με αληθινές καταστάσεις χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις για ένα δήθεν καλύτερο μέλλον αλλά η κατάσταση να μην αλλάζει…

Εξελίξεις αυτή την εβδομάδα με παράταση στις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών αλλά και ενεργοποίηση της ταυτότητας κτιρίου. Δεν είναι όμως αυτό θέμα του άρθρου που θα αναπτύξουμε καθώς τις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα μας αγγίξει ξανά αφού υπάρχουν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 15.000 εκκρεμείς μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στα υπουργεία.

Θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που έχω σχολιάσει τα τελευταία τρία χρόνια αρκετές φορές γιατί νομίζω ότι είναι πάντα επίκαιρο και κρίσιμο.

Εκατοντάδες ερειπωμένα κτίρια, με μισογκρεμισμένους τοίχους, επικίνδυνες ρωγμές, στέγες υπό κατάρρευση και μπαλκόνια που κρέμονται στον αέρα, αποτελούν «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμούς ή ακόμη και ανθρώπινες απώλειες.

Διάβασα λοιπόν για την δημιουργία μητρώου εγκαταλελειμμένων ακινήτων σε κάθε Δήμο προβλέπει το σχέδιο νόμου (για την Αστική Αναζωογόνηση και Ανάπλαση) που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα. Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται για πρώτη φορά, όπως λένε πηγές πλαίσιο για τη διαδικασία παρέμβασης για την αποκατάσταση και την επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων ή τμημάτων κτισμάτων.

Ειδικότερα, Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου αλλά και ιδιώτες μπορούν να αναλάβουν για 50 χρόνια τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων κτηρίων. Η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων στην Αθήνα αλλά και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας είναι ένας από τους κύριους στόχους του υπουργείου Περιβάλλοντος.

 Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία μητρώου εγκαταλελειμμένων ακινήτων σε κάθε Δήμο στο οποίο θα εγγράφονται τα ακίνητα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο της αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου που δέχεται την περιέλευση της διαχείρισης του ακινήτου. Με βάση τα όσα προβλέπονται, δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων κτισμάτων ή τμημάτων κτισμάτων που εντοπίζονται σε Φορέα Διαχείρισης ( με ειδικές προϋποθέσεις), σεβόμενοι, όπως λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, την αδυναμία ή την απουσία ενδιαφέροντος αποκατάστασης από πλευράς των ιδιοκτητών.

Η  διαχείριση εγκαταλελειμμένου ακινήτου δύναται να περιέχεται στον Διαχειριστή έως 50 χρόνια από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του ακινήτου. Με την παρέλευση του χρόνου διαχείρισης του ακινήτου από τον Διαχειριστή, η διαχείριση του ακινήτου επανέρχεται στον ιδιοκτήτη του.

Ο Διαχειριστής οφείλει: να αποδώσει στον ιδιοκτήτη τα έσοδα που εισέπραξε από την αξιοποίηση του ακινήτου, αφού παρακρατήσει τις πιστοποιημένες δαπάνες αποκατάστασης και επανάχρησης του ακινήτου, τους δημοτικούς φόρους και τα τέλη τα οποία όφειλε ο ιδιοκτήτης πριν την περιέλευση της διαχείρισης του ακινήτου στο Δήμο, και επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο 20% επί του συνόλου των προαναφερομένων ποσών ως διαχειριστική δαπάνη, καθώς και τυχόν εμπράγματα βάρη που έχουν εξυπηρετηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το σχέδιο νόμου και όπως γράφτηκε στα ΜΜΕ εγκαταλελειμμένα κτήρια μπορεί να χαρακτηριστούν τόσο ιδιωτικές όσο και Δημόσιες ιδιοκτησίες. Δικαίωμα κυριότητας μπορεί να ασκεί ο κάτοχος ποσοστού συνιδιοκτησίας ίσου ή μεγαλύτερου του 60% του ακινήτου. Με τον νέο προγραμματισμό που προωθείται, λαμβάνεται μέριμνα για τη διασφάλιση των ιδιοκτητών των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, αλλά αντιμετωπίζονται και οι συνέπειες από την απραξία –και τις επιλογές των ιδιοκτητών- από τη μη τήρηση (από πλευράς τους) ακούσια ή εκούσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δικαίωμα της ιδιοκτησίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Επιπλέον, ορίζεται πως οι οικοδομικές εργασίες για την αποκατάσταση του ακινήτου πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων ή πέντε ετών στην περίπτωση διατηρητέων κτηρίων, από την ανάληψη της διαχείρισης από το Δήμο ή τον Διαχειριστή. Διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή της διαχείρισης του ακινήτου, μετά από αίτηση στο Δικαστήριο χωρίς να του καταλογιστούν οι έως τότε δαπάνες του Διαχειριστή. Από το σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ανάθεσης τεχνικών έργων αποκατάστασης εγκαταλελειμμένου κτηρίου χωρίς δημοπρασία ή διαγωνισμό του Δήμου, σε εταιρεία που έχει ήδη επιλεγεί από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες κτηρίου συνιδιοκτησίας, εάν αυτοί συγκεντρώνουν ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από το 50%.

Καταλαβαίνουμε ότι το παραπάνω ζήτημα είναι χρόνιο και ταλαιπωρούσε τόσο εμάς τους πολίτες όσο και θεσμικά τους φορείς. Σίγουρα ή εξέλιξη αυτή είναι προς την σωστή κατεύθυνση και θα δώσει λύσεις που θα αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής αλλά και θα ζωντανεύουν την πόλη.

Το βέβαιο όμως είναι ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας για την επανάχρηση των κτιρίων θα πρέπει να είναι εξίσου δεσμευτικός για τους αρμόδιους φορείς αλλά και για τους εποπτικούς.

Ν. Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 265

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει