25 Σεπτεμβρίου 2023

“Αλλαγές στο ΝΟΚ και η κατάργηση προέγκριση Οικοδομικών Αδειών… χωρίς διάλογο”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Μέσα Μαΐου και με τις προθεσμίες να μας ζορίζουν βλ. Δασικά… οι εξελίξεις τρέχουν και μάλλον μας βρίσκουν τελευταίους στην ενημέρωση.

Το παρών άρθρο καθαρά τεχνικό θα ασχοληθεί με τον ΝΟΚ… και αυτό γιατί όπως μάθαμε με υπεύθυνη δήλωση και διάγραμμα κάλυψης μηχανικού εξουδετερώνεται στην πράξη ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) αλλά ταυτοχρόνως διατηρείται η νομοθετική πρόβλεψη εφαρμογής 33 άρθρων του ΝΟΚ, που καθορίζουν αυστηρούς και λεπτομερείς κανόνες δόμησης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες γκρίζες ζώνες στην έκδοση οικοδομικών αδειών και αδυναμία ελέγχου από τις ΥΔΟΜ, μεταξύ άλλων, για ένα πολύ σημαντικό πολεοδομικό μέγεθος, αυτό του Συντελεστή Δόμησης.

Το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στην δημοσιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ),  όπου με δημόσια παρέμβαση της επισημαίνει αντιφάσεις της νομοθεσίας, όσον αφορά την εφαρμογή του ΝΟΚ, τις αλλαγές για το Διάγραμμα Κάλυψης, σημειώνοντας ότι  θα οδηγήσει σε αδυναμία ελέγχου και ενδεχόμενη αύξηση της δόμησης και διαπιστώνει  ασάφειες και έλλειψη κριτηρίων στον υποχρεωτικό δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις ΥΔΟΜ.

Με σημείο αναφοράς την πρόβλεψη κατάργησης της προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας της κατηγορίας 3 (για μεγάλες κατασκευές) από τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) και τις αλλαγές στον ΝΟΚ,  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) εστιάζει στις νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και διατυπώνει αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις για την εφαρμογή τους.

Κατάργηση προέγκρισης για κατηγορία 3

Σύμφωνα πάντα με τα οσα αναφέρει η ΕΜΔΥΔΑ Σύμφωνα με τα άρθρα 127-129 προτείνονται πρόσθετες τροποποιήσεις στο «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό» και καταργείται η διαδικασία της προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις κατηγορίες 1 και 2, εξομοιώνοντας τις κατ’ ουσίαν με την κατηγορία 3, χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε απολογισμός και δειγματοληπτικός έλεγχος για το τι ακριβώς έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια στις εκδοθείσες άδειες στην κατηγορία 3 και της ΕΕΜΚ (Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας). Και αυτό γιατί η δικλείδα του ελέγχου του 30% αυτών των αδειών από τις ΥΔΟΜ, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Η Πολιτεία χωρίς να ελέγξει ποτέ το μέγεθος της ενδεχόμενης αυθαίρετης Δόμησης στις κατασκευές αφού δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία προέγκρισης, επεκτείνει την αμφίβολη αυτή διαδικασία και στις μεγάλες, αλλά και σε ευαίσθητες περιοχές κατασκευές (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, οικισμοί με ειδικά διατάγματα, κλπ), οι οποίες με αυτό το νομοσχέδιο θα εκδίδονται αυτόματα και μόνο με έλεγχο Τοπογραφικού!»

Οι 33 περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 11 του ΝΟΚ

Σχετικά με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου, να γίνεται από τις ΥΔΟΜ υποχρεωτικά δειγματοληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των οικοδομικών αδειών, διαπιστώνονται ασάφειες και ελλείψεις στα κριτήρια ελέγχου, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί εάν η αρμόδια Υ.ΔΟΜ θα ελέγχει και την υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, που ορίζεται στο τέλος του άρθρου 129, η οποία θα συνοδεύει το Διάγραμμα Κάλυψης με την Δήλωση ότι: «ότι δεν έχει μεταβληθεί ο επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης του οικοπέδου και ότι στην επιτρεπόμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.. Εάν θα πρέπει να ελέγχεται και το στοιχείο αυτό (δήλωση μηχανικού και διάγραμμα κάλυψης) από την Υ.ΔΟΜ, τότε θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και τα σχετικά διαγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΝΟΚ. Αν δεν πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο αυτό, τότε είναι προτιμότερο να καταργηθούν οι περισσότερες από τις 33 περιπτώσεις της παρ.6 του άρθρου 11 του ΝΟΚ, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στους υπόγειους χώρους, και να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης!

Με αυτή την τροποποίηση όπως καταλαβαίνουμε καταργείται  ένας πολύ σημαντικός έλεγχος για τα πολεοδομικά μεγέθη, αυτός του Συντελεστή Δόμησης και τίθεται σε επισφάλεια αυτό που ΟΛΟΙ μας οφείλουμε να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε, τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει».

«Η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε»

-«Δώδεκα ολόκληρα έτη μετά τον Καλλικράτη, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στους Δήμους απέτυχε» τονίζει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, παρουσίαζει αναλυτικά τις προτάσεις της για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σημειώνοντας ότι « διεκδικούμε Υπηρεσίες Δόμησης που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει» και διατυπώνει αναλυτικά παρατηρήσεις για τις νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ.

Σοβαρές επιφυλάξεις υπάρχουν για το προβλεπόμενο από το άρθρο 129 που αφορά στις αλλαγές για το Διάγραμμα Κάλυψης, γιατί θα οδηγήσει σε αδυναμία ελέγχου και ενδεχόμενης αύξηση της δόμησης.

Τέλος οι νέοι φορείς που προβλέπει το τμήμα Α’ (άρθρο 1 ως 6) του Ν. 4495/17 μετά από 4 έτη δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί (Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα Παρατηρητηρίων και Ελέγχου Δόμησης), προφανώς για λόγους αδυναμίας στελέχωσης μιας και απαιτούνται πολλαπλάσιοι Μηχανικοί από αυτούς που υπηρετούν σήμερα στις ΥΔΟΜ. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ισχύοντος Ν.4495/2017, της ερμηνευτικής εγκυκλίου 2/2019 και το άρθρο 49 του 4759/2020, η εν γένει διαχείριση των αρμοδιοτήτων της αστυνόμευσης των Κατασκευών (Διαπίστωση και χαρακτηρισμός αυθαιρέτου και διαχείριση υποθέσεων παλιών – νέων αυθαιρέτων – επιβολής προστίμων σύνταξης χρηματικών καταλόγων – διαγραφής κλπ) παραμένει στις ΥΔΟΜ.

Οι παραπάνω πολιτικές έχουν συντριπτικά αποτελέσματα στις Υπηρεσίες, το Περιβάλλον, στο Δημόσιο Συμφέρον, στα λαϊκά συμφέροντα.

Συμφωνώ εν μέρει την ΕΜΔΥΔΑ όσον αφορά:

·        Επαρκή στελέχωση των ΥΔΟΜ με μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, καθώς και με το αναγκαίο προσωπικό όλων των εμπλεκομένων κλάδων.

·        Νέες προσλήψεις μηχανικών ΠΕ και ΤΕ μέσω του ΑΣΕΠ, όλων των ειδικοτήτων καθώς και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού όλων των εμπλεκομένων κλάδων, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και κατά αποκλειστικότητα στις ΥΔΟΜ, με την ρητή απαγόρευση ότι οι Δήμαρχοι δεν θα μπορούν να τους μετακινούν στις τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες των δήμων.

·        Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματική δουλειά τους. Υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, οθόνες, συνδέσεις στο διαδίκτυο, το απαραίτητο λογισμικό και ότι άλλο απαιτείται.

·        Κατάργηση του νομικού πλαισίου που επιτρέπει τις προσωρινές και νομικά επισφαλείς ή αμφισβητούμενες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ).

·        Επανεξέταση των Επιπέδων της λειτουργίας των ΥΔΟΜ από τους Δήμους σε συνάρτηση με τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δόμησης.

·        Κωδικοποίηση και απλοποίηση της πολεοδομικής Νομοθεσίας, προσβάσιμης σε όλους.

·        Νομική Υποστήριξη σε κάθε ΥΔΟΜ από εξειδικευμένους Νομικούς καθώς και Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων για τις Υπηρεσιακές διώξεις που υφίστανται.

·        Απαλλαγή από τις αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και ανεδαφικές, μέχρι να συγκροτηθούν και να στελεχωθούν οι Υπηρεσίες.

·        Υποχρεωτική προέγκριση άδειας και στην Κατηγορία 3 από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

·        Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.

Ν. Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 971

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει