13 Αυγούστου 2022

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Κενό στη διοικητική διαδικασία δήλωσης δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στους Δασικούς Χάρτες.

ΘΕΜΑ: “Δήλωση δικαιώματος Ιδιωτικού δάσους – δασικής έκτασης στο Εθνικό Κτηματολόγιο /Δασολόγιο”

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου θα ήθελε να σας επισημάνει την ύπαρξη ενός κενού στη διοικητική διαδικασία δήλωσης δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στους Δασικούς Χάρτες.

Η περίπτωση αυτή αφορά φερόμενους ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων, οι οποίοι αποδεικνύουν το δικαίωμά τους αποκλειστικά με παλαιούς τίτλους ιδιοκτησίας και όχι με την ύπαρξη κάποιας διοικητικής πράξης (παραχωρητήριο κλπ).

Πιο συγκεκριμένα, ιδιώτες ή εταιρείες, οι οποίοι κατέχουν ιδιωτικό δάσος/δασική έκταση χωρίς παραχωρητήριο ή εν γένει έγγραφο της διοίκησης το οποίο να βεβαιώνει την κυριότητά τους, δεν δύνανται με τις σημερινές διαδικασίες να θεμελιώσουν την ιδιοκτησία τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο/Δασολόγιο διοικητικά και πέραν της δικαστικής οδού καθώς:

  • κατά τη δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο ζητούνται και κατατίθενται μόνο οι πρόσφατοι τίτλοι ιδιοκτησίας.
  • κατά τη διαδικασία Προδήλου Σφάλματος στους Δασικούς Χάρτες απαιτείται η ύπαρξη διοικητικής πράξης.
  • κατά τη διαδικασία Αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες εξετάζεται μόνο ο χαρακτήρας για τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αμφισβήτηση (δασικό).

Δεν προκύπτει δηλαδή από καμία διαδικασία ή πλατφόρμα η δυνατότητα κατάθεσης νομικού ελέγχου ή ελέγχου των σχετικών παλαιών τίτλων ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να κριθεί η κυριότητα της έκτασης υπέρ του πολίτη ως ιδιωτικό δάσος.

Επισημαίναμε ότι το ανωτέρω πρόβλημα χρήζει άμεσα λύσης καθώς η προθεσμία κατάθεσης προδήλων σφαλμάτων/αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες εκπνέει στα μέσα Ιουλίου, ενώ το Εθνικό Κτηματολόγιο οδεύει προς την εξέταση των ενστάσεων σε ολόκληρη την Χώρα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Κατόπιν των ανωτέρω προτείναμε όπως η διαδικασία για τις ανωτέρω περιπτώσεις να εκκινεί με τη κατάθεση Αντίρρησης στους Δασικούς Χάρτες για την έκταση με αποδεικτικά μέσα τον νομικό έλεγχο και τους τίτλους ιδιοκτησίας. Την αίτηση αυτή η επιτροπή εξέτασης δεν θα απορρίπτει ως μη σχετική με τον χαρακτήρα τον οποίον κρίνει αλλά θα τη παραπέμπει μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα στο αρμόδιο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), όταν αυτά συσταθούν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες σχετικές ενέργειες.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη
Πολ. Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- M.Sc.

Επισκέψεις: 22

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει