13 Αυγούστου 2022

ΤΕΕ: Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής – Πότε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 στις 09:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ όπως είναι οι Δηλώσεις Αυθαιρέτων, το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, οι Ελεγκτές Δόμησης, η Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr

Επισκέψεις: 27

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει