7 Οκτωβρίου 2022

Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης έργων στα πλαίσια της δράσης του ΥΠΕΝ «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές».

Στον ορισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) ως φορέα υλοποίησης των υποέργων της δράσης Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure), προχώρησε το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Πρόκειται για τα υποέργα, “Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων” και “ Ψηφιακή δράση Μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων”, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ.

Επισκέψεις: 1

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει