26 Νοεμβρίου 2022

Καταπατημένα ακίνητα: Η λύση με την ΕΤΑΔ που θα «ξεκλειδώσει» τη νέα ρύθμιση για 70.000 εκτάσεις.

Τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) οι οποίες έχουν μπλοκάρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα καταπατημένα ακίνητα του δημοσίου επιχειρεί να κλείσει το οικονομικό επιτελείο.

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα τουλάχιστον 70.000 καταπατημένων εκτάσεων του Δημόσιου είναι έτοιμη αλλά υπάρχουν ακόμα «γκρίζες ζώνες» που αφορούν στα καταπατημένα ακίνητα που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους η ΕΤΑΔ και συγκεκριμένα στην κατανομή των εσόδων που θα προέλθουν από το τίμημα της εξαγοράς.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη μόλις ξεπεραστούν τα προβλήματα το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή.

Το νέο νομοθετικό καθεστώς προαναγγέλλει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Ειδικότερα όπου αναφέρεται ότι «η τακτοποίηση των κατεχομένων Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:

– την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων, συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με χρονική υστέρηση, την περιουσία της,

– την εισροή σημαντικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα ρύθμιση θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις να τις εξαγοράσουν και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις και με βασικά κριτήρια το είδος και τη χρονική διάρκεια της καταπάτησης, την κατηγορία του ανεγειρόμενου ακινήτου καθώς και την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό θα συσταθεί ειδική επιτροπή στην οποία ο κάθε ιδιώτης που έχει καταπατήσει δημόσιο ακίνητο θα υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την τυχόν δικαστική προσφυγή και η επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα και θα λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της ρύθμισης:

– Οι κάτοχοι των δημοσίων εκτάσεων θα μπορούν να εξαγοράσουν από το κράτος τις καταπατημένες εδαφικές εκτάσεις, καταβάλλοντας τίμημα το ύψος του οποίου θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

– Θα υπάρχει ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του ύψους του τιμήματος το οποίο θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με το χρόνο και το είδος της κατοχής του ακινήτου.

– Για τον καθορισμό του τιμήματος θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό θα είναι χαμηλότερο για τους οικονομικά αδύναμους και τους ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.α.) καθώς και στις περιπτώσεις που στο καταπατημένο κτήμα έχει ανεγερθεί πρώτη κατοικία.

– Το τίμημα θα μπορεί να εξοφλείται σε δόσεις ανάλογα με το ύψος του

– Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγείρει κάποιος αξιώσεις εξαγοράς καταπατημένης δημόσιας έκτασης ακινήτου του δημοσίου είναι να αποδείξει ότι έχει στην κατοχή του το ακίνητο πάνω από 40 χρόνια. Ειδικά για την εξαγορά αγροτικών εκτάσεων θα πρέπει ο κάτοχος να αποδεικνύει ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης.

Πηγή: insider.gr

Επισκέψεις: 4

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει