7 Ιουνίου 2023

«Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές & κτιριακό απόθεμα»: Δημοσιεύτηκαν τα ΦΕΚ του προγράμματος.

Στο ΦΕΚ, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύτηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που περιγράφουν την πρώτη και την τρίτη φάση των αναθετουσών Αρχών και των υπόλοιπων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

Ακολουθούν τα ΦΕΚPage 1 / 16Zoom 100%Page 1 / 16Zoom 100%

Επισκέψεις: 10

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει