14 Ιουλίου 2024

“Καλή χρονιά… με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές και στα μεγάλα έργα”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Καλή χρονιά… με υγεία και υπομονή, κάθε χρόμνο το ευχόμαστε αυτό αλλά τελικλά κάθε χρόνο αυτή εξαντλείτε σε προθεσμίες και παρατάσεις…

Ας ελπίσουμε μιας και το 2023 είανι χρονιά εκλογών τα πράγματα να πάνε καλυτερα…

Για να μην ξεκινήσουμε με γκρίνια την νέα χρονιά ας δούμε τις εξελίξεις και τα σημαντικά έργα…

Σημαντικοί διαγωνισμοί έτρεξαν μέσα στο 2022 με τις τεχνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν νέο κατασκευαστικό αντικείμενο, αυξάνονται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων τους πάνω από τα 10 δισ. ευρώ, ενώ νέα έργα προύπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ αναμένεται να δημοπρατηθούν μέσα στους πρώτους μήνες του 2023.

Έργα ανάπτυξης με τις εταιρείες να στρέφονται στα ΣΔΙΤ για να μπορούν να τα τρέξουν… τώρα στο νησί μας μιλάμε για το έργο των φραγμάτων το οποίο όμως το ακούμε παρα πολλά χρόνια τώρα…

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 181,22 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης (το σκέλος της κατασκευής). Η διάρκεια του έργου έχει καθοριστεί σε 30 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα 2,5 χρόνια αφορούν το κατασκευαστικό μέρος (κατασκευή των τεχνικών έργων και των φραγμάτων) ακόμα 1,5 έτος για την πλήρωση των φραγμάτων και τη θέση σε λειτουργία και τα υπόλοιπα 26 έτη για τη συντήρηση και λειτουργία του συνολικού έργου από τον ανάδοχο.

Το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η Μελέτη (μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την
αναθέτουσα αρχή μελέτες), Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ μέσω ΣΔΙΤ.

Τι θα κατασκευαστεί

Το Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι:

– Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας με τα έργα προσαγωγής νερού από τα φράγματα στην κεφαλή των έργων διανομής και τα λοιπά συνοδά τεχνικά έργα.

– Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας.

– Τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Αποσκλήρυνσης Νερού (ΕΑΝ) Χρυσηίδας.

– Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περί τα 220 χλμ.

– Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 δεξαμενών (Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων) και τη λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής Ποταμού.- Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 αντλιοστασίων (Μελισσούδι Α, Μελισσούδι Δ, Λατομείων, Καλαμιώτισσας), τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου Ποταμού Β-ΠΟ και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 4 προωθητικών αντλιοστασίων (boosters).

– Τη λειτουργία και συντήρηση 3 αντλιοστασίων γεωτρήσεων (Χρυσηίδας, Ραρτούρου, Ζούγρα).

– Την εγκατάσταση του συστήματος SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.

– Σχετικά έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Επισκέψεις: 308

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει