25 Φεβρουαρίου 2024

Στις 13/6 οι δεσμευτικές προσφορές για τη μαρίνα μεγάλων σκαφών στην Κέρκυρα

Στις 13 Ιουνίου 2023 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορώνγ ια την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (τύπου Mega yacht) στην Κέρκυρα.

Την ημερομηνία έκανε γνωστή το ΤΑΙΠΕΔ με την παρακάτω ανακοίνωση:

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία καθορίζεται το αντισταθμιστικό/ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ) σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του Υπο-Παραχωρησιούχου, υπό τους γενικούς περιορισμούς της ΕυρωπαΪκής Επιτροπής περί κρατικών ενισχύσεων.

Συνεπεία των ανωτέρω, ορίζεται η Τρίτη, 13 Ιουνίου 2023 ως η ημέρα υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Επισκέψεις: 18

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει