19 Απριλίου 2021

Παράταση υποβολής πόθεν έσχες για ένα μήνα.

Για ένα μηνα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες που έληγε την Κυριακή. Με την τροπολογία παρατείνεται  μέχρι και τις 31-3-2021 η προθεσμία υποβολής από τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων  που έληγε στις 28-02-2021.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) τροποποιείται ως εξής:

“Άρθρο 59

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.1.2021 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και την 31η.3.2021″.

Επισκέψεις: 27

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει