13 Αυγούστου 2022

Απλοποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης – Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4964/2022.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος απλοποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 150).

Στα 201 άρθρα του περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση, απλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και θαλάσσια αιολικά πάρκα -ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων- ρυθμίσεις για τους Δασικούς Χάρτες, όπως τη λειτουργία πλατφόρμας τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων και τη νέα διαδικασία για τα πρόδηλα σφάλματα, πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες, όρους δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, απέσυρε το κεφαλαίο που αφορούσε στις επιτρεπόμενες χρήσης γης στις προστατευόμενες περιοχές NATURA. Η απόσυρση πραγματοποιήθηκε ενώ η συζήτηση του νομοσχεδίου βρισκόταν σε εξέλιξη στην Ολομέλεια.

Στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου προβλέπονται:

– Θέσπιση του πλαισίου για την ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων,UnmuteRemaining Time -0:00 Fullscreen

– Απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων,

– Ρύθμιση θεμάτων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και Πράσινου Ταμείου,

– Ρύθμιση θεμάτων δασικών χαρτών και επιτρεπόμενων χρήσεων σε δάση/δασικές εκτάσεις,

– Ρύθμιση θεμάτων χρηματοδότησης για την κατασκευή υποδομών φυσικού αερίου και για την κατασκευή έργων ηλεκτρικής ενέργειας,

– Ρύθμιση θεμάτων κυκλικής οικονομίας.

– Πλαφόν 5 ευρώ στις μηνιαίες πάγιες χρεώσεις του ρεύματος

– Λαϊκές αγορές: Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για τη δήλωση λαϊκών αγορών

– Ειδική αποζημίωση επίδομα κινδύνου €141 στα στελέχη των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων του Π.Σ.

– Παράταση προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30/8/2022

Με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως και για την επίλυση πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων. Προβλέπονται ακόμη διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και καθορίζεται η χρηματοδότηση έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι αποσύρθηκε το τρίτο κεφάλαιο για τις χρήσεις στις περιοχές Natura ώστε να τεθεί εκ νέου σε διαβούλευση, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, Κώστα Σκρέκα.

Το νομοσχέδιο, μέσω διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζει επίσης ζητήματα για τον εκσυγχρονισμό των Μουφτειών της Θράκης και, πέραν αυτών, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν ζητήματα των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Υγείας. 

Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 4964/2022 – ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022 (Άρθρα 1 – 112)

Νόμος 4964/2022 – ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022 (Άρθρα 113 – 201)

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/aplopoieses-periballontikes-adeiodoteses-dimosieythike-o-nomos-4964-2022.html

Επισκέψεις: 29

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει