21 Ιουνίου 2024

25 ερωτήσεις και απαντήσεις για να αποφεύγουν οι επιχειρήσεις την παραβατική συμπεριφορά .

“Ο επιχειρηματικός κόσμος και η γενική αβεβαιότητα που επικρατεί δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποκλίνουσες ή/και παραβατικές συμπεριφορές, όπως υπερβολικές ανατιμήσεις ή παράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος”. Αυτό υπογραμμίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωσή της, με την οποία γνωστοποιεί ότι προέβη στη σύσταση “ειδικής ομάδας κρούσης Covid-19_Competition”.

Έργο της ομάδας κρούσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, υπό την μορφή δελτίων Τύπου και ερωταπαντήσεων, η πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις έρευνες της Ε.Α. σε νευραλγικούς αυτήν την περίοδο επιχειρηματικούς κλάδους, η ενημέρωση του κοινού για διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της υπηρεσίας στις παρούσες συγκυρίες και η ανάρτηση των δράσεων των άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στόχος της ομάδας αυτής, είναι επίσης η δημιουργία ενός κόμβου συγκέντρωσης των ερωτημάτων φορέων και επιχειρήσεων, σχετικά με πρωτοβουλίες που προτίθενται να λάβουν και τη συμβατότητα αυτών με το δίκαιο ανταγωνισμού και η άμεση ανταπόκρισή της σε αυτά.

Στην ειδική ιστοσελίδα της Ομάδας Κρούσης Covid-19_Competition, επιχειρήσεις, πολίτες και φορείς μπορούν:

* Να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις και δράσεις της Ε.Α. εν καιρώ επιδημικής κρίσης

* Να αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους,

* Να ενημερώνονται για τις αλλαγές σε διαδικαστικά θέματα που τους αφορούν ενώπιον της Ε.Α.

* Να πληροφορούνται για τις δράσεις άλλων αρχών ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο covid19_competition@epant.gr, αναφέροντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 210 8809241, 697 8020662 και 210 8809219 κατά τις ώρες 10:00π.μ. με 12:00μ.μ..

Οι 25 ερωτήσεις

Στην ιστοσελίδα της επιτροπής οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν απαντήσεις για τα εξής ερωτήματα:

1. Ποιος εφαρμόζει το δίκαιο ανταγωνισμού κατά την πανδημία;

2. Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση του ανταγωνισμού ειδικά τώρα;

3. Ποιες οι αρμοδιότητες της Ε.Α. σήμερα;

4. Επιτρέπονται τα καρτέλ αυτή την περίοδο;

5. Ποιες συμπράξεις απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση;

6. Πότε επιτρέπονται οι κάθετες συμφωνίες τιμών μεταξύ χονδρεμπόρων και λιανέμπορων;

7. Επιτρέπεται ο καθορισμός μέγιστων τιμών λιανικής από χονδρέμπορο σε λιανέμπορο;

8. Επιτρέπεται ο καθορισμός μέγιστων τιμών μεταπώλησης/χονδρικής από παραγωγό σε χονδρέμπορο;

9. Επιτρέπεται ο καθορισμός συγκεκριμένων τιμών μεταπώλησης για σύντομο χρονικό διάστημα;

10. Τι ισχύει για τις τιμές μεταπώλησης από διαδικτυακές πλατφόρμες;

11. Πότε μπορούν να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις κατά την υγειονομική κρίση;

12. Υπό ποιες προϋποθέσεις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων δεν απαγορεύονται;

13. Επιτρέπεται η ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών;

14. Πότε επιτρέπεται η ανταλλαγή άλλων πληροφοριών μεταξύ των ανταγωνιστών;

15. Πότε η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές;

16. Πότε μια συμφωνία Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) επιτρέπεται;

17. Πότε μια συμφωνία εμπορίας επιτρέπεται;

18. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μιας δεσπόζουσας επιχείρησης;

19. Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά καταστήματα / επιχειρήσεις;

20. Δίκαιο ανταγωνισμού και νομοθετικά μέτρα παρέμβασης.

21. Ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις της επιβολής ανώτατης τιμής από το κράτος, εάν δεν σχεδιαστεί σωστά;

22. Πότε ένα κρατικό μέτρο συντελεί στην μικρότερη βλάβη;

23. Εναλλακτικά μέτρα για την προστασία του καταναλωτικού κοινού;

24. Τι προβλέπει η υπ’ αριθ. 68/2020 ΠΝΠ σχετικά με την αισχροκέρδεια;

25. Τι προβλέπει η υπ’ αριθ. 68/2020 ΠΝΠ σχετικά με τον περιορισμό της διάθεσης βασικών αγαθών;

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Επισκέψεις: 82

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει