27 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΣΕΠ –«Βοήθεια στο Σπίτι»: Τι απαντάει για την ειδική εμπειρία.

Σε συνέχεια των σχετικών απαντήσεων από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, που είχε δημοσιεύσει η aftodioikisi.gr  για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ («Βοήθεια στο Σπίτι») να συμπληρώσουν το έντυπο της ειδικής, εμπειρίας, η ιστοσελίδα δημοσιεύει και τις σχετικές οδηγίες του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με αυτές:

-Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο στο Δήμο που έχετε εργασθεί και λαμβάνεται υπόψη και στον πίνακα με εμπειρία (στήλη 2) και στον πίνακα χωρίς εμπειρία (στήλη 3).

-Για την απόδειξή της αρκεί το ειδικό έντυπο που χορηγείται από τον οικείο Δήμο.

-Η ειδική εμπειρία οπουδήποτε αλλού εκτός από το συγκεκριμένο Δήμο λογίζεται ως απλή εμπειρία.

Η εγκύκλιος και τα έντυπα

Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα έχει ήδη δημοσιεύσει τα έγγραφα βεβαίωσης της ειδικής εμπειρίας των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη σχετική συνοδευτική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για τις βεβαιώσεις που αφορούν εργαζόμενους στο Πρόγραμμα σε:-Δήμο (ΔΗΜΟΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)-ΝΠΙΔ (ΝΠΙΔ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-ΝΠΔΔ (ΝΠΔΔ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-ΝΠΙΔ Κοινωφελείς Διαδημοτικές Επιχειρήσεις (ΝΠΙΔΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

-Συνδέσμους (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΑΑ)

17 μόρια ανά μήνα για 84 μήνεςΝα σημειωθεί ότι, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, ήτοι 18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης», προστίθεται.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, έχει ως ακολούθως:

  • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
  • https://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/asep-voitheia-sto-spiti-ti-apantaei-gia-tin-eidiki-empeiria/

Επισκέψεις: 644

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει