2 Οκτωβρίου 2023

Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ προς ΑΑΔΕ για τη δήλωση μειωμένων ενοικίων.

Επιστολή προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή έστειλε η ΠΟΜΙΔΑ ζητώντας να δοθεί το δικαίωμα να δηλωθούν τα μειωμένα ενοίκια Μαρτίου-Ιουνίου σε επόμενη φάση μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά:

Αξιότιμε κε Διοικητά

Α. Με την απόφαση σας με αρ. Α 1139/2020 (ΦΕΚ Β’ 3579) «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», άρχισε η υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για φοροαπαλλαγή των ιδιοκτητών που υπέστησαν αναγκαστική μείωση 40% στα ενοίκια λόγω του κορωνοϊού.

Η συντομότατη προθεσμία όμως, για να προλάβουν οι φορολογούμενοι την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, και παρά τη δοθείσα παράταση που έληξε την 1.7.2020, που ήταν κυριολεκτικά ασφυκτική τόσο για την Υπηρεσία σας, που εργάστηκε με υπεράνθρωπους κυριολεκτικά ρυθμούς, όσο και για τους φορολογούμενους της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού, και ιδιαίτερα τους φοροτεχνικούς τους, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία σαφών δηλώσεων «ΕΡΓΑΝΗΣ» στα χέρια των περισσοτέρων εκμισθωτών, και το ότι συχνό προαπαιτούμενο της δήλωσης ήταν η αρχική υποβολή των παλαιών συμφωνητικών, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς να μην μπορέσει να υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση Covid!

Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε, παράλληλα με το άνοιγμα της πλατφόρμας για δηλώσεις Covid επομένων μηνών, να συνεχιστεί η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης Covid και για το πρώτο τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, γιατί θα ήταν άδικο να στερηθούν οι εκμισθωτές αυτοί της φορολογικής αυτής ελάφρυνσης λόγω της απώλειας μιας τόσο ασφυκτικά σύντομης προθεσμίας!

Β. Επίσης σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, παρακαλούμε να γίνουν σαφή στη σχετική απόφασή σας τα εξής:

* Επειδή οι νέες μισθώσεις κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης ισχύουν αυτομάτως για μια τριετία, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο χρόνο, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία αμφοτέρων των κατηγοριών, να οριστεί ρητά ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης τροποποίησης (παράτασης της διαρκείας τους) στην πλατφόρμα των μισθώσεων.

* Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 611 του Α.Κ. όλες οι νέες και παλαιές μισθώσεις, μετατρέπονται αυτόματα σε αορίστου χρόνου εάν ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου χωρίς εναντίωση του εκμισθωτή, να οριστεί ρητά ότι και εδώ ουδεμία υποβολή δήλωσης τροποποίησης (παράτασης) απαιτείται, ενόσω, εννοείται, δεν τροποποιείται το μίσθωμα ή δεν λύνεται η μίσθωση.

Γ. Τέλος παρακαλούμε ο ανακριβής τίτλος «Μισθωτήρια Ακινήτων» που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ να αντικατασταθεί από τον ορθό «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως άλλωστε και εσείς ρητά το διευκρινίζετε εξ αρχής στις οδηγίες σας, ώστε ο απλός ιδιοκτήτης ακινήτου να μην εκλαμβάνει την υποβολή προς την ΑΑΔΕ των πληροφοριακών στοιχείων μιας μίσθωσης ως δήθεν «Μισθωτήριο», με δυσμενέστατα εις βάρος του νομικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Επισκέψεις: 91

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει