11 Δεκεμβρίου 2023

Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος συμμετεχόντων στο δεύτερο στάδιο των κατηγοριών Ι και ΙΙ για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι συμμετέχοντες στο στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 27 Ιουλίου για την κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις) ώρα 10:00 – 10:30 π.μ. και την ίδια μέρα για την κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις) ώρα 12:00 – 12:30 π.μ.

Στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών θα συμμετάσχουν 52 έργα συνολικής ισχύος 199,43 MW.

Με δεδομένο το επίπεδο ανταγωνισμού 40%, η δημοπρατούμενη ισχύς διαμορφώνεται σε 142,45 MW.

Στην κατηγορία των αιολικών θα συμμετάσχουν 25 έργα συνολικής ισχύος 748,37 MW.

Με δεδομένο το επίπεδο ανταγωνισμού 40%, η δημοπρατούμενη ισχύς διαμορφώνεται σε 481,45 MW.

Επομένως και στις δύο κατηγορίες θα διεκδικήσουν τιμή αναφοράς 77 υποψήφια έργα συνολικής ισχύος 947,8 MW, με την συνολική δημοπρατούμενη ισχύ να αγγίζει τα 623,9 MW.

Πηγή: euro2day.gr

Επισκέψεις: 161

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει