1 Οκτωβρίου 2023

Η ΠΟΕ- ΟΤΑ για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Κάθετα αντίθετη με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων είναι η ΠΟΕ- ΟΤΑ, ενώ χαρακτηρίζει ως «παρωδία» τη δημόσια διαβούλευσή του , η οποία λήγει σήμερα, 25 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΠΟΕ- ΟΤΑ, «με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) επιχειρούν να εκχωρήσουν τα πάντα στους ιδιώτες μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. και για αυτό το λόγο το σχέδιο υποκαθιστά  τα  Περιφερειακά (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και  τα τοπικά σχέδια των Δήμων παρέχοντας την δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίζει ακόμα και για την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να γίνουν μεγάλες ιδιωτικές μονάδες καύσης και επεξεργασίας».

Σημειώνει πως «η κυβέρνηση με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) επιχειρεί την πλήρη ιδιωτικοποίηση ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης απορριμμάτων μέσω των γνωστών Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)» «…και για αυτό το λόγο το σχέδιο υποκαθιστά  τα  Περιφερειακά (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) και  τα τοπικά σχέδια των Δήμων παρέχοντας την δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίζει ακόμα και για την διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να γίνουν μεγάλες ιδιωτικές μονάδες καύσης και επεξεργασίας».

Επίσης η ΠΟΕ-ΟΤΑ τονίζει ακόμη :

«Η καύση αποτελεί κατά την κυβέρνηση την… λύση προκειμένου να πετύχουν τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). Για το λόγο άλλωστε αυτόν προχωρούν στη κατασκευή τεσσάρων (4) εργοστασίων καύσης και δίνουν την δυνατότητα να υπάρχει καύση και στις νέες μονάδες επεξεργασίας με Σ.Δ.Ι.Τ. που ετοιμάζουν σε όλη την επικράτεια.

Το  νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) περιέχει  μονάδες   επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων που παράγουν δευτερογενή καύσιμα (SRF-RDF) που θα χρησιμοποιηθούν σαν εναλλακτικό καύσιμο (κυρίως, στην τσιμεντοβιομηχανία) και σε τέσσερις (4) ειδικές μονάδες για αποκλειστική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ακόμη και σαν Α.Π.Ε.)».

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ δηλώνει πως «είναι ξεκάθαρα κατά της καύσης γιατί εκτός του ότι αυτή η τεχνολογία επιβαρύνει αποδεδειγμένα το περιβάλλον, και για αυτό εγκαταλείπετε από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατασπαταλά πολύτιμους φυσικούς πόρους και αντιμάχεται την προδιαλογή των υλικών και την προσέγγιση του στόχου της  κοινωνίας των μηδενικών αποβλήτων. Οι μονάδες καύσης για να λειτουργήσουν χρειάζονται σταθερά τεράστιες ποσότητες πρώτης ύλης, πράγμα που σημαίνει καθήλωση σε χαμηλά επίπεδα της προδιαλογής των υλικών, αλλά και της Ανακύκλωσης από τις Μ.Ε.Α.».

Προτείνει: Πρόληψη-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση με προδιαλογή στην πηγή και για ότι θα «ξεφεύγει» από την διαλογή στην πηγή, περαιτέρω ανάκτηση με μηχανική επεξεργασία. Μόνο έτσι θα γλυτώσουμε από το αίσχος των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και θα μπορέσουμε να έχουμε τελική διάθεση σε μικρούς ασφαλείς Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).

Στον πολύ κρίσιμο τομέα της Ανακύκλωσης που βρίσκεται  στα  χέρια  των ιδιωτικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) διατηρείται ο αποτυχημένος μπλε κάδος για ανακυκλώσιμα και προστίθεται κίτρινος για χαρτί και εισάγεται ο καφέ κάδος για τα βιοαπόβλητα.

Παράλληλα η κυβέρνηση πριμοδοτεί μέσω του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. νέους παίχτες στον τομέα της Ανακύκλωσης, όπως η ιδιωτική «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και ετοιμάζει Σ.Δ.Ι.Τ. για την συλλογή και την επεξεργασία των Βιοαποβλήτων.

Αντί δηλαδή να ενισχυθούν οι Δήμοι προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονα και αποτελεσματικά προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (Σ.Μ.Α.Υ., πράσινα σημεία, αποθήκες κ.λπ.), εκχωρούνται τα πάντα στους ιδιώτες.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προειδοποιεί πως, με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων θα έχουμε τεράστια αύξηση του κόστους διαχείρισης το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες χωρίς κανένα όφελος τόσο για του πολίτες όσο και για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κατάθεση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) αποδεικνύει πως η κυβέρνηση είναι δέσμια των μεγάλων εργολαβικών και επιχειρηματικών συμφερόντων που θησαυρίζουν από την διαχείριση των απορριμμάτων και είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει τη μαζική και δυναμική αντίδραση τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών».

Επισκέψεις: 32

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει