1 Οκτωβρίου 2023

ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης: “Να αποσυρθεί το άρθρο 28 και 34”.

Προβληματισμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κλάδο των μηχανικών το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση και αφορά την τροποποίησης της εκτός σχεδίου δόμησης.
Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του νομοσχέδιου θα πραγματοποιηθεί:
Α) ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ στην εκτός σχεδίου δόμηση,
Β) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΟΜΗΣΗΣ σε εκτός σχεδίου περιοχές όπως ισχύει σήμερα,

Τονίζεται ότι, Η ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ, καθώς μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησιών θα απολέσει άμεσα με την ψήφιση του νομοσχεδίου την οικοδομησιμότητά του, με πρώτες απ’όλες τις άλλες χρήσεις εκτός κατοικίας. Με άλλα λόγια ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα οικοδομησιμότητας, καθώς υπάρχουν αλλαγές στα υφιστάμενα μήκη προσώπων και στα βάθη των γηπέδων, καθώς και αποκλεισμοί δρόμων π.χ. αγροτικών δρόμων ή μη χαρακτηρισμένων με προεδρικό διάταγμα ως Κατηγορία Α.

Επίσης, σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις, μεταβατικών ή μη διατάξεων, θα πρέπει οι δημοτικοί οδοί, που έχουν πρόσωπο τα γήπεδα, ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, αφού προηγηθεί η σύνταξη κατάλληλης μελέτης, εγκρίσεις από φορείς και έχουν διανοιγμένο πλάτος 6 μ, ενέργειες που πρακτικά είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να υλοποιηθούν ΕΝΤΟΣ 2 ΜΟΝΟ ΧΡΟΝΩΝ, καθώς η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και απαιτείται να γίνει για την πλειοψηφία του οδικού δικτύου της χώρας. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ για τις περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων και τελικά σε απαξίωση των γηπέδων.
Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή της νομοθεσίας με εφαρμογή άμεσα ή έπειτα από 2 χρόνια, ανάλογα με τις παραπάνω περιπτώσεις, μετατρέπει τα μέχρι σήμερα υψηλής αξίας δομήσιμα αγροτεμάχια, σε ελάχιστης αξίας αγρούς μόνο για καλλιέργεια, ενώ ζημιώνονται κατάφωρα και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι βασιζόμενοι στην υφιστάμενη νομοθεσία επένδυσαν αδρά σε αγορά εκτάσεων, με την προοπτική αξιοποίησής τους, η οποία πλέον εξανεμίζεται.
Σε συνδυασμό δε με το γεγονός πως στο ίδιο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και διατάξεις που επιτρέπουν τη συνένωση όμορων οικοπέδων, από την όποια θα προκύψουν μεγαλύτερα οικόπεδα, αξιοποιήσιμα επενδυτικά ως οργανωμένοι υποδοχείς (π.χ. τουριστικές επενδύσεις κλπ.), είναι ορατός ο κίνδυνος “ξεπουλήματος” λόγω υποβάθμισης της αξίας των περιουσιών των μικρών ιδιοκτητών προς όφελος των μεγαλύτερων επενδυτών.
Ιδιαίτερα τονίζεται επίσης ότι, η προσθήκη επιπλέον περιορισμών για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών με ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ., καθώς και των γηπέδων με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ και πρόσωπο σε προϋπάρχοντες αγροτικούς δρόμους, θα επιφέρει άμεσο πλήγμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών (εκτιμάται το 90% των πολιτών της περιφέρειας και ιδιαίτερα των νησιών, όπως η Κρήτη), καθώς τα γήπεδα αυτά αποτελούν την πλειοψηφία των εκτός σχεδίου γηπέδων που σήμερα είναι άρτια και οικοδομήσιμα και στα οποία μέχρι σήμερα υπάρχει αξιοποίηση με οικοδομική δραστηριότητα που εμπλέκει παρά πολλούς κλάδους εργασίας, έμμεσα ή άμεσα, όπως μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μεσίτες, τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ. Τραγική και η απομείωση της αξίας σε γήπεδα στα οποία έχουν βασιστεί συναλλαγές, υποθήκες, εξυπηρέτηση δανείων, κλπ, κάτι που θα προκαλέσει στους μικροϊδιοκτήτες, όχι μόνο οικονομική αναταραχή, αλλά πιθανόν και κοινωνική.
Μετά την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όλα τα παραπάνω γήπεδα εν μια νυκτί θα απωλέσουν το 90% της αξίας τους και θα καταστούν άμεσα μόνο για γεωργική χρήση, που στην ουσία σημαίνει μηδαμινή αξία, εξαιτίας της απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα. Ουσιαστικά τα γήπεδα αυτά δεν θα είναι πλέον κατάλληλα για τη χρήση που η πλειονότητα των ιδιοκτητών νόμιμα τα απέκτησαν επενδύοντας μεγάλα ποσά, ενώ ταυτόχρονα φορολογούνταν από το κράτος με υψηλούς φόρους. Δηλαδή θα αλλάζει η αξία της γης όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και αναδρομικά, μεταβάλλοντας μέχρι σήμερα οικοδομήσιμα γήπεδα σε μη οικοδομήσιμους αγρούς. Έτσι, ο περιορισμός του δικαιώματος της ιδιοκτησίας με τον επιχειρούμενο περιορισμό/κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, εξομοιώνεται ουσιαστικά με απαλλοτρίωση (χωρίς αποζημίωση), καθώς δεν μπορούν πλέον χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που αποκτηθήκαν από τους ιδιοκτήτες τους.

Συνοψίζοντας, με ενδεχόμενη επικύρωση του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε, θα προκύψουν οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Απαξίωση της γης εκτός σχεδίου και της περιουσίας ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του ελληνικού λαού, καθώς τα παραπάνω ακίνητα θα χάσουν το 90% της αξίας τους.
β) Μεγάλη μείωση της επιφάνειας της χώρας που εν δυνάμει μπορεί να οικοδομηθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς και ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης για δομήσιμη γη προς αξιοποίηση.
γ) Θα πληγεί το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και θα τεθεί θέμα αντισυνταγματικότητας του ψηφισθέντος νόμου.
δ) Πολλοί κλάδοι εργασίας θα θιγούν, άμεσα ή έμμεσα, και επενδύσεις θα ακυρωθούν, δημιουργώντας πλήγμα στην τοπική οικονομία, με δυσμενή και άμεσα αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών της χώρας, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία, εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης.
ε) Προβλήματα σε συναλλαγές, υποθήκες, εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων.
στ) Οικονομικός μαρασμός και απομόνωση ιδιαίτερα της τοπικών κοινωνιών της περιφέρειας
ζ) Οι πολίτες θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς το κράτος, εφόσον τυχόν ψήφιση του νόμου θα θεωρηθεί ως πολεοδομικό πραξικόπημα κατά της ατομικής ιδιοκτησίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως λίγες εβδομάδες πριν, κατά την παρουσίαση του προγράμματος εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για όλη τη χώρα, το ΥΠΕΝ σημείωνε πως η απουσία των ΤΠΣ ενθαρρύνει την εκτός σχεδίου δόμηση, στοχεύοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος για το σύνολο των δήμων και των περίπου 1.140 δημοτικών ενοτήτων τους σε ορίζοντα δεκαετίας.
Σε ένα κράτος που θέλει να έχει συνέχεια και συνέπεια, θεωρούμε ως ΤΕΕ-ΤΔΚ ότι ενέργειες που αναδιανέμουν με τέτοιο ξαφνικό και βίαιο τρόπο την περιουσία των πολιτών του δεν είναι ούτε τεχνικά αποδεκτές, ούτε κοινωνικά δίκαιες, ούτε συνταγματικά αποδεκτές. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, όταν με ένα νομοσχέδιο εν μέσω του πλέον «ράθυμου» μήνα από πλευράς εργασιών αλλάζει όλο το οικοδομικό, πολεοδομικό και επενδυτικό στάτους της χώρας;
Τέλος, σε αυτήν την διαδικασία έχει παντελώς ξεχαστεί ότι για να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει πρώτα να έχει διευθετηθεί όσο γίνεται καλύτερα η εντός σχεδίου δόμηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια ορθολογιστική μετάβαση στην επομένη μέρα θα πρέπει να εκπονηθεί πρωτίστως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα αφορά τις χρήσεις γης εκτός σχεδίου, τα ΓΠΣ, τα ΣΧΟΟΑΠ, τις επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεων και Οικισμών, τους Δασικούς Χάρτες, τον σαφή καθορισμό των ορίων των οικισμών με ψηφιακά δεδομένα και να συσχετισθεί η εκπόνηση των ΤΠΣ με το παρόν σχέδιο νόμου, ώστε να προκύψει μια ομαλή μετάβαση προς την νέα πραγματικότητα της πιο οργανωμένης δόμησης που πρεσβεύει. Μόνο τότε θα είναι δυνατή η εφαρμογή περιορισμών όσον αφορά τη δόμηση εκτός σχεδίου.
Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω, έως ότου πραγματοποιηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, θεωρούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΚΑΙ 34 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ.

Για το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης
και σύσσωμους τους μηχανικούς που εκπροσωπεί

Ο Πρόεδρος

Σοφιανός Σπυρίδων

Επισκέψεις: 102

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει