23 Σεπτεμβρίου 2023

Επιδότηση 80% στις εισφορές 32 κλάδων του ιδιωτικού τομέα.

Κάλυψη έως και του 80% του μη μισθολογικού κόστους για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης έως το τέλος του ερχόμενου Σεπτεμβρίου προβλέπει το υφιστάμενο πακέτο μέτρων στήριξης για στοχευμένη κατηγορία πληττομένων, λόγω κορονοϊού, επιχειρήσεων.

Ο λόγος για επιχειρήσεις 32 κλάδων του τριτογενούς τομέα όπως στο εμπόριο,την εστίαση και τα καταλύματα (βλέπε σχετικό πίνακα) των οποίων πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου παρήχθη στο γ’ τρίμηνο (Ιούλιο-Αύγουστο) του 2019, οι οποίες παράλληλα είχαν μείωση πάνω από 20% στο διάστημα Μαρτίου -Ιουνίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις παραπάνω δύο προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν ταυτόχρονα από δύο μέτρα επιχορήγησης των εισφορών, με αποτέλεσμα τη μέγιστη (σε σχέση με την εφαρμογή κάθε άλλου επιμέρους μέτρου στήριξης) ελάφρυνση σε σχέση με το μη μισθολογικό κόστος τους, το οποίο περιλαμβάνει τις εργοδοτικές και εργατικές εισφορές επί των μικτών αποδοχών των εργαζομένων.

Τα μέτρα αυτά είναι αφενός η επιχορήγηση του 100% των εργοδοτικών εισφορών επί του συνόλου των μικτών αποδοχών (για τις επιχειρήσεις που είχαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους στο περσινό γ’ τρίμηνο) και αφετέρου –μέσω της ένταξης στον μηχανισμό “Συνεργασία”– την επιχορήγηση του 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών επί των μικτών αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο στον οποίο δεν εργάζονται.

Το σωρευτικό αποτέλεσμα από τον συνδυασμό των προαναφερθέντων μέτρων είναι κάλυψη των 4/5 (ή του 80%) του μη μισθολογικού κόστους από το κράτος. Βασικός, όμως, όρος για όποια επιχείρηση ενταχθεί παράλληλα στους παραπάνω μηχανισμούς είναι η μη απόλυση οποιουδήποτε εργαζομένου για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται να βγάλουν σε αναστολή εργαζομένους τους, τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, οι εισφορές των οποίων επίσης θα καλυφθούν (κατά 100%) από το κράτος.

Παράδειγμα

Έστω επιχείρηση με 50 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης (με μέσο μικτό μισθό 2000 ευρώ/μήνα), της οποίας πέρσι το 55% του ετήσιου τζίρου της παρήχθη μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Η επιχείρηση αυτή δικαιούται επιδότηση του 100% των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020. Παράλληλα, όμως, κατά τον Μάρτιο-Ιούνιο, είχε μείωση 23% του τζίρου της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Συνεπώς, δικαιούται, από τον Ιούλιο έως τα μέσα Οκτωβρίου, να εντάξει τους εργαζομένους της που έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης στο μηχανισμό “Συνεργασία”. Έτσι, αν μειώσει προσωρινά κατά 50% τον χρόνο εργασίας τους και έτσι τις μικτές αποδοχές τους, το κράτος θα καταβάλλει το 60% του χαμένου καθαρού μισθού, αλλά και το 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χαμένο μικτό μισθό.

Πριν από την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης του 100% των εργοδοτικών εισφορών και στον μηχανισμό “Συνεργασία” το συνολικό μηνιαίο μη μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για όλους τους εργαζομένους ανερχόταν σε 41.000 ευρώ ( 50Χ 2000 ευρώ Χ 40,1%), ενώ το καθαρό μισθολογικό κόστος σε 84.400 ευρώ . Συνεπώς το συνολικό μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος ανερχόταν σε 125.400 ευρώ.

Η επιχείρηση εντάσσει και τους 50 εργαζομένους στη “Συνεργασία”, αφού μείωσε προσωρινά κατά 50% τους μικτούς μισθούς τους.

Έτσι πλέον ο πραγματικός μέσος μικτός μισθός ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Επί των 1.000 ευρώ που κόπηκαν για κάθε ένα εργαζόμενο, το κράτος θα καλύψει το 100% τόσο των εργοδοτικών (24,5%) όσο και των εργατικών εισφορών (15,6%). Συνολικά, θα καλύψει εισφορές ύψους 41,5% (24,5% +15,6%) Έτσι το κράτος θα καλύψει, μέσω της “Συνεργασίας” για 50 εργαζομένους το ποσό των 20.050 ευρώ (50Χ1.000 ευρώΧ41,5%).

Παράλληλα, το κράτος θα επιχορηγήσει το 100% των εργοδοτικών εισφορών και επί των νέων πραγματικών μικτών αποδοχών, δηλαδή επί των 1.000 ευρώ, των 50 εργαζομένων. Δηλαδή θα καλύψει το ποσό των 12.250 ευρώ (50Χ1.000 ευρώ Χ24,5%).

Συνολικά, από το πρόγραμμα επιχορήγησης και τη “Συνεργασία”, το κράτος θα καλύψει το ποσό των 32.300 ευρώ (20.050 ευρώ +12.250 ευρώ). Από πλευράς επιχείρησης, δηλαδή, θα καταβληθούν μόνο οι εργατικές εισφορές των 50 εργαζομένων υπολογισμένων επί των πραγματικών –μετά την προσωρινή περικοπή– μικτών αποδοχών τους, δηλαδή το ποσό των 7.800 ευρώ (50Χ1.000 ευρώΧ15,6%). Επίσης, η επιχείρηση θα καταβάλλει τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων της, συνολικού ύψους 42.200 ευρώ (844 ευρώΧ50). Το κράτος θα καλύψει το 60% των καθαρών μισθολογικών απωλειών ή το ποσό των 25.300 ευρώ (50 Χ506 ευρώ)

Συνοπτικά, για εισφορές, αντί για 41.000 ευρώ/μήνα, θα καταβάλλει μόλις 7.800 ευρώ/μήνα ή αλλιώς 33.200 ευρώ ή 80% λιγότερες.

Εξάλλου για καθαρούς μισθούς, αντί για 84.400, θα πληρώσει 42.200 ευρώ, δηλαδή 42.200 ευρώ ή 50% λιγότερα.

Αθροιστικά, αντί για μη μισθολογικό και μισθολογικό κόστος ύψους 125.400 ευρώ (προ ένταξης στα προγράμματα επιδότησης), η επιχείρηση θα αναλάβει 50.000 ευρώ (7.800 ευρώ +42.200 ευρώ). Άρα η ελάφρυνση θα ανέλθει στα 75.400 ευρώ ή στο 60%.

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις

Παρακάτω είναι οι κλάδοι του τριτογενούς τομέα, οι επιχειρήσεις των οποίων εφόσον απέκτησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους τον Ιούλιο-Αύγουστο, μπορούν να επιδοτηθούν για το 100% των εργοδοτικών εισφορών τους:

1. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση το χονδρικό εμπόριο καπνού.

2. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων και χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων.

3. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

4. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών.

5. Πλωτές μεταφορές

6. Αεροπορικές μεταφορές

7. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

8. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

9 Καταλύματα

10. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες.

11. Εκδοτικές δραστηριότητες

12. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

13. Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

14. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

15. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.

16. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.

17. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

18. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

19. Κτηνιατρικές δραστηριότητες

20. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

21. Δραστηριότητες απασχόλησης

22. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

23. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

24. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

25. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

26. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

27. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

28. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on- line) σύνδεση και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση

29. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

30. Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων

31. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

32. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

https://www.capital.gr/oikonomia/3478544/epidotisi-80-stis-eisfores-32-kladon-tou-idiotikou-tomea

Επισκέψεις: 33

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει