2 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επιστολή προς ΥΠΕΝ για χορήγηση διευκρινήσεων σχετικα με συναίνεση ή ποσοστό πλειοψηφίας για τις ΕΕΔΜΚ σε κοινόχρηστους και σε εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης..

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.

Κοινοποίηση : Αποκεντρωμένη διοίκηση Ν. Κοζάνης, ΥΔΟΜ Κοζάνης, ΥΔΟΜ Γρεβενών, ΥΔΟΜ Φλώρινας, ΥΔΟΜ Καστοριάς, ΥΔΟΜ Βόιου

Την 11η Μαΐου 2020 βγήκε στη δημοσιότητα η υπ’ αριθμ. 43266/1174 απόφαση του ΥΠΕΚΑ η οποία αποσαφηνίζει και απαριθμεί τόσο τις εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της. Στον γενικό τίτλο ακόμα, αναφέρει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 απόφαση του ανωτέρω υπουργείου η οποία είχε επισημοποιηθεί με το ΦΕΚ 4520/Β/16-10-2018 και αφορούσε επίσης την διαδικασία έκδοσης ΕΕΔΜΚ.

Ανάμεσα σε πολλά κοινά σημεία με την προηγούμενη απόφαση, περιέχει και πολλές διευκολύνσεις και προσθήκες, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών καθώς και η αλλαγή χρήσης ιδιοκτησιών από κύρια σε κύρια χρήση. Τα παραπάνω αποτελούν μια πραγματική ανάσα για πολίτες και μηχανικούς, αφού για τις ανωτέρω ενέργειες υπό προϋποθέσεις, δεν απαιτείται πλέον άδεια δόμησης η οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτούσε αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να εκδοθεί.

Από την άλλη πλευρά, με έκπληξη διαπιστώσαμε, κατά την ανάγνωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, πως έχει αφαιρεθεί μια κομβικής σημασίας πρόταση της προηγούμενης απόφασης και αφορά σε εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης. Συγκεκριμένα, η απόφαση του 2018 ανέφερε σε ό,τι αφορούσε τις εργασίες τοποθέτησης θερμομόνωσης στο εδάφιο ιζ ότι «Δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1». Επιπλέον, η προγενέστερη απόφαση όριζε ως απαραίτητη πλειοψηφία για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους των κτηρίων, αυτήν η οποία ορίζεται από τον κανονισμό της κάθε πολυκατοικίας αν υπήρχε, άλλως με πλειοψηφία 67% του συνόλου των ιδιοκτητών. Η παραπάνω απαίτηση έχει επίσης αφαιρεθεί από το σώμα της ισχύουσας απόφασης, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα το οποίο έχει διατυπωθεί σε πολλές ΥΔΟΜ και φόρουμ μηχανικών χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση, για απαίτηση πλειοψηφίας στο 100% το οποίο θεωρούμε τελείως τραγελαφικό.

Με την παρούσα ζητάμε να διευκρινιστεί πλήρως το ζήτημα του ποσοστού της πλειοψηφίας όπου αυτό είναι αναγκαίο και να προσαρμοστεί σε ένα λογικό ποσοστό ακόμα και κάτω από 67% αφού θεωρούμε πως σε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να υπάρχει όρος για απόλυτη πλειοψηφία.

Επιπλέον, απαιτούμε να επανέλθει η οδηγία της απόφασης του 2018 για μη απαίτηση συναίνεσης για εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης αφού δε μιλάμε για αλλοίωση των όψεων των κτηρίων αλλά επέμβαση σε αυτό με σκοπό να καταστεί λιγότερο ενεργοβόρο.

Θεωρούμε ότι σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα διογκώνονται, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί λόγω της πανδημίας, την οικονομία να δέχεται πλήγματα και το επάγγελμα του μηχανικού να απαξιώνεται μέρα με τη μέρα λόγω της πολυδαίδαλης νομοθεσίας, θα έπρεπε κάποια ζητήματα όπως τα παραπάνω να είναι τουλάχιστον ξεκάθαρα για τους παρακάτω κυρίως λόγους:

 1. Έχει ήδη προαναγγελθεί η έναρξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ως το πλέον σωτήριο πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας και της αγοράς αλλά και της ίδιας της απαίτησης της κοινωνίας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μια εργασία που αποφέρει την βελτίωση της ενεργειακής κλάσης σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με άλλες εργασίες είναι και η εξωτερική θερμομόνωση. Πως θα βγει η άδεια μικρής κλίμακας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αν δεν συναινεί η απαραίτητη πλειοψηφία των ιδιοκτητών? Διότι αν δεν συμπληρωθεί το απαραίτητο ποσοστό οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μόνωση δεν θα τοποθετηθεί και άρα δεν θα είναι επιλέξιμη η κατοικία παρόλο που θα έπρεπε μέχρι το 2030 να έχουν εξοικονομήσει ενέργεια περί τις 200.000 κατοικίες.
 2. Ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2019 τρέχει ο Β κύκλος του προγράμματος με αρκετές καθυστερήσεις. Ξεπερνώντας το αρχικό σοκ από την εξάντληση των αποθεμάτων – να θυμίσουμε ότι στην Περιφέρειά μας πετύχαμε ρεκόρ εξάντλησης των πόρων σε λιγότερο από 40 λεπτά – σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να μείνουν εκτός χρηματοδότησης, ήρθε η σειρά της εκτέλεσης των εργασιών που επιδοτούνται και η έκδοση των απαραίτητων αδειών. Οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί που μπήκαν στο πρόγραμμα με το προηγούμενο καθεστώς, είναι αναγκασμένοι να εκδώσουν τις νόμιμες άδειες αφού πρώτα αναζητήσουν τις συναινέσεις? Και αν αναζητήσουν τις συναινέσεις και δεν μπορούν να τις συγκεντρώσουν, οι ιδιοκτήτες θα απενταχθούν από το πρόγραμμα εφόσον δεν προκύψει το απαιτούμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας (αφού δεν θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση της θερμοπρόσοψης)?Είναι ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα που και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
 3. Τίθεται πλέον και το ζήτημα του κατά πόσο λειτουργικό μπορεί να γίνει ένα επάγγελμα όταν οι νόμοι και οι οδηγίες αλλάζουν όχι απλά τόσο γρήγορα αλλά και προς μια πιο δυσλειτουργική κατεύθυνση και εξηγούμε: η έκδοση αδειών μικρής κλίμακας αποφέρει στον μηχανικό και σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο που θα χρειαστεί να φέρει σε πέρας τις παραπάνω εργασίες ένα εύλογο χρηματικό ποσό για την καθημερινή επιβίωσή του (ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκιο γραφείου, λογαριασμοί κτλ). Η απαίτηση ενός ποσοστού συναίνεσης στα όρια του 100 % για ορισμένες εργασίες οδηγεί στο αποτέλεσμα πως κάτι τέτοιο θα είναι ανέφικτο, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις δεν θα προχωρά η έκδοση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και οι ιδιοκτήτες θα αναζητούν άλλους τρόπους πέραν της νόμιμης οδού για την πραγματοποίησή τους. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με εκατοντάδες πολίτες και από την εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια είναι φανερό πως σε περιπτώσεις που ζητήθηκε συναίνεση συνιδιοκτητών ή ακόμα και συνέλευσή τους, τις περισσότερες φορές δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν λόγω διενέξεων μεταξύ των ιδιοκτητών, άλλες φορές πάλι λόγω θανάτου δεν ήταν δυνατόν η συμφωνία των κληρονόμων, πολλές φορές λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ή εγκατάστασής τους στο εξωτερικό δεν μπορούν να παραστούν σε ΚΕΠ.

Με τα παραπάνω είναι φανερό ότι απαιτούμε μια πιο λογική απαίτηση ποσοστού πλειοψηφίας κοντά στη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή ποσοστό 51% για τις γενικές εργασίες σε κοινόκτητους χώρους και την προσθήκη στο σώμα της απόφασης για μη απαίτηση συναίνεσης σε εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης σε διαμερίσματα ή στο σύνολο του κτηρίου αφού είναι προς το ενεργειακό συμφέρον των κτηρίων ανά την επικράτεια .

Οι μηχανικοί που υπογράφουν :

 1. ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 109247
 2. ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 61928
 3. ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 112953
 4. ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 85378
 5. ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 120313
 6. ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 103944
 7. ΛΙΟΥΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 76335
 8. ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 106569
 9. ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 93246
 10. ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 130819
 11. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 30889
 12. ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 120263
 13. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 104290
 14. ΛΙΟΥΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΜΕΕΤΕΜ 39753
 15. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 67479
 16. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΓΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 100002
 17. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 20480
 18. ΣΚΑΡΚΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 110618
 19. ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 55358
 20. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 34128
 21. ΖΙΑΜΠΡΑΣ ΑΡΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 62420
 22. ΔΕΜΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 99050
 23. ΔΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 126929
 24. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΝΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 127453
 25. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 107569
 26. ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ109204
 27. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 73975
 28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 18400
 29. ΒΟΥΤΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 132603
 30. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ101724
 31. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 47577
 32. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 95043
 33. ΖΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 123450
 34. ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 136880
 35. ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 138072
 36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜ 104358

Επισκέψεις: 50

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει