13 Αυγούστου 2022

Επιχορήγηση για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού ζητούν οι μηχανικοί.

Σε ερωτηματολόγιο που διακίνησε η ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ από 08/06 μέχρι 18/06 για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον επαγγελματικό χώρο των μηχανικών, συμμετείχαν 635 συνάδελφοι και μηχανικοί πό όλη την χώρα.

Ταυτότητα της έρευνας

Στο ερωτηματολόγιο συμμετείχαν αυτοαπασχολούμενοι (82,7%) και υπάλληλοι (17,3%), ιδιωτικοί, δημόσιοι ή και με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες ήταν νέοι και νέες στο επάγγελμα (14,28%), έμπειροι μηχανικοί (10-15 έτη – 22,4%) και ιδιαίτερα έμπειροι καθώς ένας στους δύο έχει εμπειρία άνω των 15 ετών (46,5%).

Τα συμπεράσματα της έρευνας

Το 64,6% δήλωσε, ότι μειώθηκαν τα εισοδήματά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ το 35,4% δεν συμφωνεί με αυτή την διατύπωση. Από το σύνολό των συμμετεχόντων όμως η συντριπτική πλειοψηφία (76%), επισημαίνει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, θα φανούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η πανδημία συνέβαλε σημαντικά στην μείωση των εισοδημάτων κυρίως των αυταπασχολούμενων μηχανικών.

Η ενίσχυση του κράτους προς το κλάδο, είναι θλιβερή, καθώς ενώ οι επτά στους δέκα (70,4%), έλαβαν την «σκόϊλ ελικίκου» ενίσχυση των 600 ευρώ, η επόμενη ενίσχυση των 400 ευρώ (εφάπαξ ενίσχυση από τον ειδικό λογαριασμό), έφτασε στις τσέπες, μόνο του 40,2%. Το 12% των ερωτηθέντων, δεν έλαβε καμία ενίσχυση. Διαφαίνεται ότι ο κλάδος είχε την μικρότερη στήριξη από πλευράς κράτους.

Το 66% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η πανδημία συνέβαλε στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του κράτους σε ό,τι σχετίζεται με την εργασία του μηχανικού, ενώ το υπόλοιπο 34%, δεν συμφωνεί με αυτή την διατύπωση. Ο εκσυγχρονισμός αυτός, δημιούργησε αυξημένες υποχρεώσεις για καλύτερη οργάνωση της εργασίας, όσο και αυξημένες ανάγκες εξοπλισμού. Όμως, διαχρονικά η στήριξη από πλευράς κράτους, υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς το 84,2% δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ποτέ οποιασδήποτε μορφής στήριξη για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού του γραφείου του. Από το υπόλοιπο 15,8%, που έλαβε στήριξη κάποτε στο παρελθόν, το 85,2% ασκεί το επάγγελμα περισσότερο από μια δεκαετία!

Για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, το 72,4%, δήλωσε ότι χρειάζεται επιπλέον ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ το 20,3%, δήλωσε ότι κατέχει εντελώς ανεπαρκή εξοπλισμό, για να ανταποκριθεί στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών του στην ψηφιακή εποχή. Οι επαρκώς εξοπλισμένοι, ανέρχονται στο 7,4%. Οι απαιτήσεις αυτές, αναλύονται ως εξής: To 93,2%, δήλωσε ότι χρειάζεται αντικατάσταση και αγορά νέου Η/Υ ή αναβάθμιση του υπάρχοντος, ενώ το 76,3% χρειάζεται νέο πρόσθετο λογισμικό. Το 72%, χρειάζεται νέο πρόσθετο εξοπλισμό, ενώ το 26,4%, χρειάζεται εξοπλισμό διαδικτύου.

Η συντριπτική πλειοψηφία, στιγματίζει την διάκριση σε βάρος των μηχανικών με το 98,4% να επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει δράση ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, αντίστοιχη αυτής που δόθηκε στους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 94,6% δηλώνει πώς η επιχορήγηση πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ. Εξ αυτών το 41,4% θεωρεί ως επαρκές άνω όριο τα 4.000 ευρώ και το 37,5% τα 10.000 ευρώ.

Πηγή: ypodomes.com

Επισκέψεις: 45

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει