22 Σεπτεμβρίου 2021

Αναβάθμιση συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων.

Από τη Δευτέρα 13/09/2021 το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων θα λειτουργεί σε νέο, αναβαθμισμένο περιβάλλον. Η δομή, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες της νέας εφαρμογής θα είναι πανομοιότυπες με της υπάρχουσας. Για τον λόγο αυτό, το Σαββατοκύριακο 11-12/09/2021 ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές στη λειτουργία του συστήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Επισκέψεις: 33

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει