5 Δεκεμβρίου 2021

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός των 310 εκατ. για ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου.

Την έναρξη του διαγωνισμού των 310 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων που βρίσκονται σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το Δ.Σ. της κρατικής εταιρείας, με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενέκρινε τη διεξαγωγή διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς σύναψη σύμβασης πλαίσιο (…) με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 238,36 εκατ. ευρώ, ο οποίος αυξάνεται στα 309,9 εκατ. ευρώ αν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.

Αυτή την περίοδο η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) και οι άλλοι φορείς που προωθούν τους διαγωνισμούς ψηφιοποίησης εγγράφων προχωρούν σε διαστασιολόγηση ορισμένων έργων, όπως στην Υγεία (φάκελοι ασθενών, κ.λπ.) και στη Δικαιοσύνη (με επίκεντρο τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης) ώστε να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια των όγκο των εγγράφων που πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί πως θα υπάρχουν ανάδοχοι και στα εννέα έργα ψηφιοποίησης μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και πως μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023 θα έχει ψηφιοποιηθεί το 30% των χάρτινων φακέλων.

Το μοντέλο που έχει επιλέξει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση των μεγάλων τεχνολογικών έργων είναι αυτό των συμβάσεων – πλαίσιο. Οι ανάδοχοι (εταιρείες ή κοινοπραξίες) επιλέγονται προκειμένου να υλοποιήσουν ένα εύρος εργασιών και στη συνέχεια, μέσω εκτελεστικών συμβάσεων, αναλαμβάνουν κάθε συγκεκριμένο έργο.

Το πιο ώριμο έργο από πλευράς προετοιμασίας είναι αυτό της Ελληνικό Κτηματολόγιο και αφορά στην ψηφιοποίηση περίπου 600.000.000 σελίδων που τηρούνταν στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας. Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει «τόσο τη σάρωση των Τίτλων – Οµάδων Εγγράφων (Βιβλίων) όσο και την καταχώρηση των στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου».

Τα έργα ψηφιοποίησης

Όλα τα έργα ψηφιοποίησης έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει για συγκεκριμένους χρόνους υλοποίησης, εντός τριετίας. Οι ανάδοχοι καλούνται να εξασφαλίσουν και υψηλές ταχύτητες σάρωσης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου εντός των προθεσμιών. Μόνο στα τέσσερα υποθηκοφυλακεία του λεγόμενου «Κεντρικού Τομέα Αθηνών» πρέπει να ψηφιοποιηθούν 47.000.000 σελίδες, για το νομό Θεσσαλονίκης περί τα 40.000.000 σελίδες, 18.300.000 σελίδες για το νομό Σερρών, κ.λπ.

Ο δεύτερος πιο ώριμος διαγωνισμός μετά το Κτηματολόγιο είναι το έργο του ΤΕΕ για την ψηφιοποίηση του χάρτινου αρχείου των οικοδομικών αδειών, που μπορεί να φτάσει τα 226 εκατ. ευρώ μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης (δηλαδή την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, αν χρειαστεί).

Τα υπόλοιπα επτά έργα αφορούν στην ψηφιοποίηση περίπου 300.000.000 φυσικές σελίδων (μεγέθους A3/A4, δεμένες και άδετες, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και ανωνυμοποίησης) του συστήματος Δικαιοσύνης,  περίπου 190.000.000 εξετάσεις απεικόνισης διαφόρων μεγεθών (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, καρδιογραφήματα) του συστήματος δημόσιας υγείας, γύρω στις 55.000.000 φυσικές σελίδες (A4/A3, δεμένες και άδετες) των Γενικών Αρχείων του Κράτους (30.000.000 σελίδες Α3/Α4 για κεντρικούς και τοπικούς οργανισμούς και 25.000.000 σελίδες Α2/Α1/Α0 για κεντρικούς οργανισμούς), περίπου 61.500.000 σελίδες (A4, δεμένες και άδετες) του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου, γύρω στις 17.000.000 φυσικές σελίδες (A0, A1, A3) απαλλοτριώσεων, γύρω στα 7.000.000 φυσικά αρχεία (A4/A3, δετές και άδετες σελίδες) ναυτιλιακών υποθέσεων (νηολόγιο, αρχεία εταιρειών, προσωπικά αρχεία ναυτικών, άλλα ναυτιλιακά αρχεία). Τέλος προβλέπεται και πιλοτική εφαρμογή της πρότυπης τήρησης αρχείων για την ασφαλή αποθήκευση περίπου 65.000.000 αρχείων (Α5/Α4/Α3/Α2/Α1/Α0) που βρίσκονται σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Επισκέψεις: 22

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει