5 Δεκεμβρίου 2021

Οι μηχανικοί της ΑΜΑΚ για την αποκατάσταση των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό.

Τα χρήματα που δίνει η πολιτεία δεν αρκούν για την αποκατάσταση των οικοδομημάτων, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους

Στην αποκατάσταση των κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου αναφέρονται σε ανακοίνωσή τους οι μηχανικοί της παράταξης “Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης” επισημαίνοντας ότι τα χρήματα που διαθέτει η πολιτεία για τους σεισμόπληκτους δεν αρκούν.

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν τα εξής καταθέτοντας παράλληλα τις προτάσεις τους:

“Μετά τις αυτοψίες των αρμόδιων επιτροπών έχουν μέχρι στιγμής χαρακτηριστεί:

Κατοικίες: 756 ως επικίνδυνες για χρήση (με σήμανση κόκκινου χρώματος) , 2727 ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (με σήμανση κίτρινου χρώματος) και 1243 ως κατάλληλες για χρήση (με σήμανση πράσινου χρώματος).

Επαγγελματικοί χώροι: 15  (κόκκινοι),136 (κίτρινοι)  ,117 (πράσινοι).

Δημόσια κτήρια – ιεροί ναοί: 25 (κόκκινοι),200 (κίτρινοι), 82(πράσινοι).

Λοιπά κτήρια, αποθήκες , στάβλοι, κ.λ.π.: 287 κόκκινα, 470 κίτρινα ,168 πράσινα.

Μέσα σε μια στιγμή άλλαξε δραματικά η πραγματικότητα για τους κατοίκους μια πολύ μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, προκλήθηκε διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και ξέσπασμα μιας ανθρωπιστικής κρίσης. 

Τι θα πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι που, από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς στέγη; 

Καταρχάς δεν θα πρέπει να προβούν σε καμιά εργασία αποκατάστασης , κατεδάφισης ή ανέγερσης , αφού, κατά το νόμο:

 1. Καμία εργασία δεν πρέπει να διενεργείται χωρίς επιβλέποντα μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας και χωρίς Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, όπως ορίζει ο νόμος.
 2. Οι όποιες εργασίες πρέπει να γίνουν μετά από την απαραίτητη αδειοδότηση γιατί διαφορετικά καθιστούν την οικοδομή αυθαίρετη, και
 3. Θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να λάβουν την Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) (80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 20% Άτοκο Δάνειο).

Η Σ.Σ. μπορεί να αφορά επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων.

ΟΡΙΑ ΤΙΜΩΝ για επισκευή:

⮚ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                  →     300 €/τ.μ.     για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου

⮚ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          →     180 €/τ.μ.      για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου

κατοικίες, αποθήκες, αγροικίες, στάβλους  για εμβαδόν μέχρι 150 τ.μ.

Τιμές για ανακατασκευή, αναφέρουμε ενδεικτικά:

Κατοικίες : 1000 ευρώ/ τ.μ. για εμβαδόν κλειστών χώρων έως 150 τ.μ.

Τα παραπάνω όρια τιμών και οι τιμές προσαυξάνονται κατά 20%  στα διατηρητέα κτήρια.

Για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη μηχανικό, προκειμένου να συσταθεί φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα χρήματα που δίνονται (βάσει του ανακοινωθέντος τιμολογίου) είναι αδύνατον να καλύψουν το συνολικό κόστος της κατασκευής. Για την ακρίβεια, σύμφωνα και με τις πρόσφατες ανατιμήσεις στα υλικά κατασκευής, δεν καλύπτουν πάνω από το 50-60%  του κόστους. 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει:

 1. Να εγκριθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και να υλοποιηθούν με προτεραιότητα τα έργα προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο η κοινωνική και η οικονομική ζωή στην περιοχή (απαραίτητες κατεδαφίσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση και την κυκλοφορία σε δημόσιους χώρους, αποκατάσταση άμεσα των σχολικών μονάδων με μικρές βλάβες, αλλά και κατασκευή νέων προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην περιοχή,ενίσχυση της απασχόλησης και των οικογενειακών εισοδημάτων.)
 2. Να εγκριθούν τα ποσά που θα καλύψουν τα πραγματικά κόστη εξασφάλισης στέγης στους πληγέντες, αξιοποιώντας και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 3. Να θεσπιστούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την ένταξη τόσο των έργων επισκευής όσο και ανακατασκευής των πληγέντων κτιρίων, περιλαμβανομένης και της ενεργειακής τους αναβάθμισης. Να υπάρξει μέριμνα να επανενταχτούν στα προγράμματα του ΄΄εξοικονομώ΄΄ οικοδομές που είχαν ενταχτεί , είχαν πραγματοποιήσει τις εργασίες και επλήγησαν από το σεισμό.
 4. Να προκηρυχτεί άμεσα το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) για την περιοχή. Θυμίζουμε ότι τα  Ε.Π.Σ. αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων, με ταοποία καθορίζονται τοπρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και ταβασικά προγραμματικά μεγέθη, όρια πολεοδομικώνενοτήτων και οικισμών,οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικέςπολεοδομικέςπαρεμβάσεις, ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, τοοδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικάκαι περιβαλλοντικά δίκτυακαι υποδομές, τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτραυποστηρικτικά της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισηςσυνεπειών φυσικών καιτεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

Με κυρίαρχο ζητούμενο την εκπόνηση του Ε.Π.Σ., λόγω της αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να διασφαλιστεί μια πολύ διευρυμένη και ουσιαστική διαβούλευση, διάρκειας μεγαλύτερης από  αυτήν του ενός μήνα, που προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή παρακολούθησης με τη συμμετοχή  πολιτικών, παραγωγικών, κοινωνικών φορέων καθώς και των Επιμελητηρίων , που να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού.

Θα μπορούσε να εξεταστεί και η διαδικασία της προέγκρισης.

 1. Να εξεταστεί ο αρχιτεκτονικός και παραδοσιακός πλούτος των πληγέντων οικισμών και να δοθεί προτεραιότητα στη διατήρηση των στοιχείων εκείνων που αξίζει να διασωθούν, με αναγνώριση και σεβασμό στην ταυτότητα του τόπου. Θα μπορούσε να γίνει με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας είτε μέσω του ΤΕΕ/ΤΑΚ είτε μέσω του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και βέβαια και με τη συμβολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
 2. Να υπάρξει ειδική μνεία και πρόνοια για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων, για τις μελέτες στατικής επάρκειας, εργαστηριακών ελέγχων, καθώς επίσης και ελάχιστη απαιτούμενη αμοιβή μηχανικού, η οποία θα αποτελεί επιλέξιμη και επιδοτούμενη δαπάνη, πλέον του κόστους των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής.
 3. Παράλληλα με την εκπόνηση του Ε.Π.Σ. θα πρέπει να ανασυρθούν και οι Πολεοδομικές μελέτες που εκπονούνται στην περιοχή, να τεθούν σε προτεραιότητα, να λυθούν ζητήματα , προκειμένου να ωριμάσουν για έγκριση.
 4. Η Σύσταση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στην ΠΕ Ηρακλείου να μη μείνει στα χαρτιά αλλά να στελεχωθεί άμεσα προκειμένου να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό οι αυτοψίες αλλά και οι διαδικασίες έγκρισης μελετών, παρακολούθησης των εργασιών και εκταμίευσης των εγκεκριμένων κονδυλίων”.

Επισκέψεις: 13

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει