26 Νοεμβρίου 2022

Επιστολή του Προέδρου ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στον ΥΠΕΝ με προτάσεις επίλυσης προβλημάτων του «Εξοικονομώ 2021».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλειος Ν. Αϊβαλής, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα με θέμα «Προβλήματα κατά την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 και προτάσεις αντιμετώπισης τους από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας».

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούνται εκ νέου έντονα προβλήματα στην πλατφόρμα έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών. Ιδιαίτερα δε από τις 10/3/2022 είναι ουσιαστικά αδύνατη η πρόσβαση στο σύστημα ενεργειακών πιστοποιητικών (buildingcert) τόσο για την έκδοση νέων, όσο και για τον έλεγχο εγκυρότητας είδη εκδοθέντων που είναι απαιτητά για μια σειρά επαχθών δικαιοπραξιών (μισθώσεις, μεταβιβάσεις).

Μάλιστα η όποια έκδοση ή επιβεβαίωση ενεργειακού πιστοποιητικού πραγματοποιείται, γίνεται μόνο κατά τύχη και μετά από αλλεπάλληλες συνεχείς προσπάθειες και όχι με τρόπο ικανό να επιτρέψει στον οποιοδήποτε να εργαστεί.

Το δημοφιλές πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον απαιτεί την έκδοση ή και τροποποίηση δεκάδων χιλιάδων ενεργειακών πιστοποιητικών. Αυτή η αιχμή ζήτησης εξαντλεί όλες τις πεπερασμένες δυνατότητες της πλατφόρμας, πάρα την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε.

Επιπλέον, έχουν διαπιστωθεί από συναδέλφους ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις στη λήψη στοιχείων ΠΕΑ στην πλατφόρμα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» από το buildingcert, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα προβληματική την υποβολή ώριμων προτάσεων, για λόγους καθαρά τεχνικούς, καθ’όλη την διάρκεια του 24ώρου.

Κύριε Υπουργέ,

εκτιμώντας ότι γνωρίζετε τα προαναφερθέντα προβλήματα, ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας σας προτείνουμε:
Μετά την αυριανή καταληκτική ημερομηνία λήξης των υποβολών να λάβει χώρα τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος προκειμένου να μπορέσουν να υποβληθούν οι “ανοιχτές” αιτήσεις που βρίσκονται μέσα στο σύστημα και δεν μπόρεσαν να οριστικοποιηθούν λόγω των ιδιαίτερα έντονων προβλημάτων δυσλειτουργίας της πλατφόρμας του buildingcert.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής για τις “ανοιχτές” αιτήσεις να μην είναι κοινές για το σύνολο της χώρας αλλά να διαφοροποιούνται ανά ομάδες περιφερειών ώστε να μειωθεί ο υπολογιστικός φόρτος της πλατφόρμας του buildingcert και να μπορούν να υποβάλουν όλοι απρόσκοπτα την αίτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021».

Να σημειωθεί ότι οι μικρές καθυστερήσεις που θα προκύψουν από την ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση στην ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης είναι προφανώς μικρότερης σημασίας συγκριτικά με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην αγορά μεταξύ μηχανικών και πολιτών, αλλά και στην αξιοπιστία του προγράμματος η οποία τόσο έχει πληγεί στους προηγούμενους κύκλους.

Είναι διαχρονικά διαπιστωμένη η σφοδρή επιθυμία των πολιτών να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα, η οποία έχει ενταθεί ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα από το αυξημένο κόστος ενέργειας και τα όποια, πλέον, προβλήματα παρουσιάζονται στο πρόγραμμα του «Εξοικονομώ 2021» προέρχονται αποκλειστικά από την ιδιαίτερα προβληματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που προαναφέρθηκαν.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τον μήνα Μάρτιο, ο οποίος συνήθως είναι μήνας αυξημένης δραστηριότητας σε μισθώσεις ακινήτων, αυτές, να μπορούν να πραγματοποιηθούν στην βάση της ΑΑΔΕ χωρίς καταχώρηση και επαλήθευση εγκυρότητας του ενεργειακού πιστοποιητικού, αλλά με την υποχρέωση καταχώρησής του μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Παρακαλούμε όπως κάνετε αποδεκτό το αίτημά μας.

 Πηγή: ypodomes.com

Επισκέψεις: 256

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει