4 Ιουνίου 2023

ΥΠΕΝ: 2η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» (ΦΕΚ Β’ 1600).

Εκδόθηκε η με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31094/351/31.03.2022 (ΦΕΚ Β’ 1600) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την 2η τροποποίηση της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος Εξοικονομώ 2021, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄5778).

Σχετική είναι και η ακόλουθη ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Με την 2η τροποποίηση δίνεται η δυνατότητα στις αιτήσεις που βρίσκονται σε στάδιο καταχώρησης να ολοκληρώσουν την υποβολή τους, εντός χρονικού διαστήματος από 4/4/2022 ως και 15/4/2022. Η υποβολή αιτήσεων πολυκατοικίας θα ακολουθήσει κατά το χρονικό διάστημα από 18/4/2022 ως και 30/5/2022.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.https://www.michanikos-online.gr/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjs/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.michanikos-online.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%CE%A6%CE%95%CE%9A-B-1600-05.04.2022.pdf

Επισκέψεις: 366

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει