20 Μαΐου 2022

Παρέμβαση για την απλοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής άδειας.

Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής άδειας, έκανε στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καλογιάννης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε ερώτηση που κατέθεσε με θέμα ‘Διαδικασία ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής άδειας’, “βάσει του άρθρου 100, παρ. 14 του Ν. 4495/2017, η διαφορετική διαρρύθμιση οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν θεωρείται αυθαιρεσία, αλλά υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας για τη συντελεσθείσα αλλαγή, κατά τη σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου”.

Επίσης, όπως υπογραμμίζει ο βουλευτής, “στην Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946, ΦΕΚ 2090Β’/2021, άρθρο 6 (Διαδικασία αναθεώρησης παλιών οικοδομικών αδειών), παρ. 6, αναφέρεται: «Αιτήματα για ενημέρωση αδειών δόμησης ή οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί εντύπως, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αφού υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα στοιχεία του φακέλου της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή». Ουσιαστικά, βάσει των ανωτέρω, για να εκδώσει την ταυτότητα κτιρίου (π.χ. για μεταβίβαση) ένας μηχανικός, πρέπει πρώτα να προβεί σε ενημέρωση του φακέλου της άδειας, κάτι πρακτικά δύσκολο και πολύ χρονοβόρο”.

Σύμφωνα με την ερώτηση του βουλευτή. “μέχρι το 2021 οι μηχανικοί ενημέρωναν τον φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη νέα κάτοψη και την τεχνική περιγραφή, όπου τεκμηριωνόταν ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου”.

Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, ο βουλευτής καταλήγει στην ερώτηση:

“Προτίθεται το Υπουργείο να ζητήσει να υποβάλλονται μόνον τα στοιχεία που τροποποιούνται, κατά την ενημέρωση των φακέλων των οικοδομικών αδειών;”

Επισκέψεις: 24

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει