2 Δεκεμβρίου 2023

“Τέλος το δικαίωμα της κατά παρέκκλισης δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων… και τώρα τι;”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Επισφραγίστηκεκαι στην πράξη η οριστική απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί από τις 10 Δεκεμβρίου 2022 το δικαίωμα της κατά παρέκκλισης δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων.

Θα μου πει κάποιος μα δεν είχε δώσει και ποτέ δικαίωμα ότι θα μας άφηνε ΑΝΑΣΑ εμας και των πολιτών αλλά από την άλλη έχουμε αναλογιστεί αλήθεια αν πρόλαβαν όλοι;;;

Επειδή υπάρχει ανησυχία των πολιτών παραθέτω την απάντηση του ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση διάταξη, με την οποία θα επιλυθούν προβλήματα, τα οποία έχουν προκύψει λόγω της κατάργησης των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση.

Η προς θεσμοθέτηση νομοθετική ρύθμιση θα παρέχει τη δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων κατά παρέκκλιση άρτιων στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τις οποίες έως και την 9η.12.2022 δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να δύνανται να οικοδομηθούν, εάν οι πολίτες μέσω των μηχανικών τους έως και την 9η.12.2022:

>Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις, ως ισχύουν.

>Είτε υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε, δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις χρήση της βεβαίωσης όρων δόμησης, που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης.

Όσον αφορά την κατάργηση της δόμησης στα «μικρά οικόπεδα» μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού

– υλοποιεί τη δέσμευσή της για την προώθηση ολοκληρωμένου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας με όρους αειφορίας των πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, επενδύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, με παράλληλη ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του Κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών της δόμησης.

Νικόλαος Κορακιανίτης: Πολιτικός μηχανικός Laisergo.gr

Επισκέψεις: 256

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει